Op deze site vindt u resultaten van het genealogisch speurwerk naar de familie Zelders.


U vindt er informatie over de geslachten Zelders en van der Duin


Afstammingsslijn
van de familie
Zelders

Nazaten Zeller
Afstammingslijn
van de familie
van der Duin

Nazaten van der Duin

De familie Zelders stamt van de familie Zeller die in de 17e eeuw in Esche in het graafschap Bentheim woonde. Dit gebied is in verschillende oorlogen die bisschoppen en stadhouders met en tegen elkaar voerden zo vaak gebrandschat en vernield, dat van de eerste helft van die periode en daarvoor helaas geen archieven meer bestaan. De familie van der Duin komt uit Friesland, maar de naam van der Duin komt daar zo frequent voor, dat het moeilijk is zonder uitgebreid archiefonderzoek, waartoe wij tot nog toe niet in staat waren, de verwantschappen exact te bepalen. De oudste twee geslachten zijn naar beste weten opgespoord, maar voorzichtigheid is hier geboden.U kunt in de Zelders stamboom zoeken via Stamboomzoeker:EmailE-mail voor vragen naar t.zelders@wxs.nl